BIP Strona Główna
Historia
Poniedziałek, 21 stycznia 2019 r.

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY w ZIELONEJ GÓRZE

 

(krótka historia)

 

Dnia 25 marca 1953 roku na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 024 w Zielonej Górze zostaje utworzona Wojskowa Komenda Wojewódzka.
W dniu 1 grudnia 1964 roku zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej nr 031, po połączeniu Wojskowej Komendy Wojewódzkiej, Wojewódzkiej Komendy Terenowej Obrony Przeciwlotniczej i Komendy Miejskiej, w Zielonej Górze powstał Wojewódzki Sztab Wojskowy.
Szef WSzW jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i administracji wojskowej na obszarze województwa. W tym zakresie współpracuje
z dowódcami jednostek wojskowych oraz administracją rządową i samorządową. Koordynuje użycie jednostek (instytucji) wojskowych w sytuacjach kryzysowych, akcjach ratowniczych na rzecz ludności na administrowanym terenie.

Oprócz ww zadań, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze realizuje na szeroką skalę przedsięwzięcia związane z promocją obronności, a także z naborem kandydatów do zawodowej służby wojskowej, szkolnictwa wojskowego i Narodowych Sił Rezerwowych.

 


Współpraca międzynarodowa

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze realizuje współpracę transgraniczną od grudnia 1992r. Pierwszym partnerem było 85 Obwodowe Dowództwo Obrony Frankfurt n. Odrą (Niemcy). Początkowo były to doraźne i w odrębnym trybie organizowane spotkania, które od 1994 roku przerodziły się
w planowe kontakty przygraniczne realizowane w ramach planu współpracy zagranicznej Resortu Obrony Narodowej.

Po 9 latach współpracy pomiędzy dwoma zaprzyjaźnionymi sąsiadami, w tym od 12 marca 1999r. jako członków jednego sojuszu NATO, nadeszła długo oczekiwana chwila podpisania aktu porozumienia
o partnerstwie. Od 14 lutego 2007 roku, w związku z rozformowaniem 85 ODO, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze współpracę prowadzi z Krajowym Dowództwem Brabndenburgii w Poczdamie.

Kolejnym partnerem WSzW w Zielonej Górze jest Regionalne Dowództwo Wojskowe z Liberca (Czechy),
z którym współpraca rozpoczęła się w 2008 roku.

 

Szefowie WSzW w Zielonej Górze

 

 

płk dypl. Mateusz LACH
02.01.1963 r. - 26.09.1969 r.

płk dypl. Kazimierz KRUPA
27.09.1969 r. - 04.11.1971 r.

gen. bryg. Józef JAWORSKI
05.11.1971 r. - 06.09.1981 r.

płk dypl. Wiesław SOŁTYSZEWSKI
07.09.1981 r. - 13.08.1990 r.

płk dypl. Zenon SOBECKI
14.08.1990 r. - 26.11.1998 r.

cz.p.o. płk dypl. Witold KACZANOWSKI
27.11.1998 r. - 14.12.1999 r.

płk dypl. Ryszard BUCHTA
15.12.1999 r. - 18.04.2002 r.

płk dypl. Stanisław JODŁOWSKI
19.04.2002 r. - 03.07.2006 r.

płk dypl. Zbigniew DOMAŃSKI
od 04.07.2006 r. – 24.07.2009 r.

płk dypl. Jerzy RÓŻAK
od 25.07.2009 r. – 31.01.2011 r.

płk dr inż. Jarosław SIUDA
od 01.02.2011 r. – 16.12.2013 r.

cz.p.o. ppłk Waldemar KRUPIŃSKI
od 17.12.2013 r. - 31.08.2014 r.

płk. Roman SICIŃSKI
od 01.09.2014 r.- 31.01.2016 r.

cz.p.o. ppłk Waldemar KRUPIŃSKI
od 01.02.2016 r. - 27.08.2017 r.

płk mgr inż. Grzegorz DYRKA
od 28.08.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteś: 8283243 gościem na naszej stronie