BIP Strona Główna
ePUAP
Poniedziałek, 10 grudnia 2018 r.

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Co to jest ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl.


Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

 • Obywatelami a administracją
 • Przedsiębiorcami a administracją
 • Instytucjami administracji publicznej

ePUAP dla obywateli

Obywatele, poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl, korzystają z Katalogu Usług. Jest to narzędzie standaryzujące sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego celem jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie i filtrowanie.

ePUAP w TOAW

Od 2013 roku obywatele mogą załatwiać sprawy w Wojewódzkich Sztabach Wojskowych i Wojskowych Komendach Uzupełnień za pomocą formularza ePUAP:
Platforma stanowi bezpieczny elektroniczny kanał udostępniania usług świadczonych przez organy administracji publicznej. Umożliwia załatwianie spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu, za pośrednictwem Internetu.

5 września 2014 r. na ePUAP (www.epuap.gov.pl) w dziale Bezpieczeństwo Narodowe → Spełnianie powszechnego obowiązku obrony, udostępnione zostały nowe, dedykowane usługi umożliwiające obywatelom:

 1. Informowanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą;

 2. Powiadomienie Wojskowego Komendanta Uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej;

 3. Wnioskowanie o wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;

 4. Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przebieg służby wojskowej.

Do wszystkich tych usług obywatele mogą uzyskać dostęp również bezpośrednio ze stron internetowych Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i Wojskowych Komend Uzupełnień.

Klikając w wybrany z powyższych linków, obywatel przechodzi na stronę portalu ePUAP ze szczegółowym opisem udostępnionej usługi, gdzie przy pomocy przycisku "Przejdź do formularza", po zalogowaniu na swoje konto, zostanie przeniesiony do strony zawierającej interaktywny formularz PDF umożliwiający, po wypełnieniu, złożenie stosownego pisma do Wojskowego Komendanta Uzupełnień zgodnie z przynależnoscią terytorialną dla adresu zameldowania wypełniającego. Nie jest konieczne wyszukiwanie interesującego nas "Odbiorcy dokumentu" - WKU, system sam wybierze odpowiednią terytorialnie Komendę dla adresu zameldowania podanego w interaktywnym formularzu w "Treści dokumentu".

Jeśli załatwiana sprawa wymaga złożenia dodatkowych dokumentów, można to uczynić dołączając w odpowiednich miejscach formularza załączniki w postaci plików elektronicznych w jednym z wybranych formatów: .rtf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .bmp, .tif, .gif, .pdf. Całkowity dopuszczalny rozmiar załączników nie może przekraczać 3,5 MB.


UWAGA !!!
Aby w pełni skorzystać z możliwości portalu i zamieszczonych na nim formularzy interaktywnych PDF, należy spełnić kilka niezbędnych warunków:
 1. Posiadać założone konto i profil zaufany na platformie ePUAP (INSTRUKCJA ZAKŁADANIA KONTA I PROFILU ZAUFANEGO NA ePUAP);
 2. Zainstalować wtyczkę Adobe Reader w swojej przeglądarce internetowej (Do pobrania na stronie www.adobe.com);
 3. Upewnić się, czy przeglądarka internetowa ma włączoną opcję wykonywania kodu JavaScript w witrynach - jeśli nie to ją włączyć;
 4. Skonfigurować przeglądarkę internetową zgodnie z poniższą instrukcją:

   

  • Dla przeglądarki Mozilla Firefox:

    

   1. Otworzyć przeglądarkę Firefox

   2. W polu adresu wpisać: about:config

   3. Wyszukać "pdfjs.disabled"

   4. Zmienić wartość z "false" na "true"

   5. Zrestartować przeglądarkę


  • Dla przeglądarki Google Chrome:

    

   1. Otworzyć przeglądarkę Chrome

   2. W polu adresu wpisać: chrome://plugins/

   3. Wyszukać "Chrome PDF Viewer" i nacisnąć "Wyłącz"

   4. Wyszukać "Adobe Reader" i nacisnąć "Włącz"

   5. Zrestartować przeglądarkę


  • Przeglądarka Internet Explorer nie wymaga dodatkowej konfiguracji.
Jesteś: 8089131 gościem na naszej stronie